13/10
Lokomotiv Novosibirsk
Nova Novokuybyshevsk
25
25
25
22
18
13
13/10
Kuzbass Kemerovo
Yenisey Krasnoyarsk
25
31
25
19
29
22
13/10
Dynamo Moskva
Dynamo Leningrad
21
25
25
18
15
25
19
19
25
10
13/10
Yaroslavich Yaroslavl
Zenit St. Petersburg
15
20
27
25
25
29
14/10
Fakel Novyi Urengoy
Ural Ufa
25
25
25
16
23
21
14/10
Zenit Kazan
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
14/10
Belogorie Belgorod
Gazprom-Yugra Surgut
25
25
28
20
19
26
19/10
Dynamo Moskva
Zenit Kazan
20
25
25
21
13
25
23
19
25
15
20/10
Kuzbass Kemerovo
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
25
23
16
13
20/10
Gazprom-Yugra Surgut
Lokomotiv Novosibirsk
19
25
19
25
11
25
23
25
21
15
20/10
Zenit St. Petersburg
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
12
18
20
21/10
Nova Novokuybyshevsk
Ural Ufa
21
25
25
18
7
25
14
19
25
15
21/10
Dynamo Leningrad
Belogorie Belgorod
23
17
23
25
25
25
22/10
Yenisey Krasnoyarsk
Fakel Novyi Urengoy
17
26
17
21
25
24
25
25
27/10
Yenisey Krasnoyarsk
Lokomotiv Novosibirsk
20
20
25
19
25
25
19
25
27/10
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Ural Ufa
21
18
25
25
15
25
25
21
20
11
27/10
Gazprom-Yugra Surgut
Nova Novokuybyshevsk
18
17
21
25
25
25
27/10
Fakel Novyi Urengoy
Dynamo Leningrad
30
15
25
28
14
23
27/10
Zenit Kazan
Kuzbass Kemerovo
25
27
20
25
19
25
25
16
27/10
Yaroslavich Yaroslavl
Belogorie Belgorod
25
24
27
20
27
26
25
25
28/10
Zenit St. Petersburg
Dynamo Moskva
18
25
25
25
25
22
14
23
09/11
Zenit Kazan
Belogorie Belgorod
25
25
25
17
21
20
10/11
Ural Ufa
Gazprom-Yugra Surgut
19
27
25
25
15
25
29
20
16
9
10/11
Nova Novokuybyshevsk
Yenisey Krasnoyarsk
25
25
20
25
20
20
25
21
10/11
Fakel Novyi Urengoy
Yaroslavich Yaroslavl
25
25
25
11
17
21
10/11
Zenit St. Petersburg
Kuzbass Kemerovo
22
25
18
17
25
20
25
25
10/11
Dynamo Moskva
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25
25
25
21
15
23
11/11
Dynamo Leningrad
Lokomotiv Novosibirsk
16
20
25
25
25
27
14/11
Ural Ufa
Zenit Kazan
18
23
20
25
25
25
17/11
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Nova Novokuybyshevsk
17/11
Gazprom-Yugra Surgut
Fakel Novyi Urengoy
17/11
Dynamo Leningrad
Kuzbass Kemerovo
17/11
Zenit Kazan
Zenit St. Petersburg
17/11
Yaroslavich Yaroslavl
Dynamo Moskva
18/11
Yenisey Krasnoyarsk
Belogorie Belgorod
18/11
Ural Ufa
Lokomotiv Novosibirsk
22/11
Fakel Novyi Urengoy
Kuzbass Kemerovo
24/11
Nova Novokuybyshevsk
Zenit St. Petersburg
24/11
Dynamo Leningrad
Yenisey Krasnoyarsk
24/11
Gazprom-Yugra Surgut
Yaroslavich Yaroslavl
24/11
Belogorie Belgorod
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
25/11
Lokomotiv Novosibirsk
Dynamo Moskva
30/11
Zenit St. Petersburg
Belogorie Belgorod
01/12
Lokomotiv Novosibirsk
Yaroslavich Yaroslavl
01/12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Gazprom-Yugra Surgut
01/12
Nova Novokuybyshevsk
Dynamo Leningrad
01/12
Dynamo Moskva
Kuzbass Kemerovo
02/12
Yenisey Krasnoyarsk
Ural Ufa
05/12
Fakel Novyi Urengoy
Zenit Kazan
06/12
Belogorie Belgorod
Dynamo Moskva
07/12
Lokomotiv Novosibirsk
Zenit Kazan
07/12
Gazprom-Yugra Surgut
Yenisey Krasnoyarsk
07/12
Fakel Novyi Urengoy
Zenit St. Petersburg
07/12
Nova Novokuybyshevsk
Yaroslavich Yaroslavl
07/12
Dynamo Leningrad
Ural Ufa
09/12
Kuzbass Kemerovo
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
20/12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yenisey Krasnoyarsk
20/12
Dynamo Moskva
Fakel Novyi Urengoy
21/12
Kuzbass Kemerovo
Belogorie Belgorod
21/12
Gazprom-Yugra Surgut
Dynamo Leningrad
21/12
Yaroslavich Yaroslavl
Ural Ufa
21/12
Zenit Kazan
Nova Novokuybyshevsk
23/12
Lokomotiv Novosibirsk
Zenit St. Petersburg
24/12
Dynamo Moskva
Nova Novokuybyshevsk
25/12
Ural Ufa
Zenit St. Petersburg
25/12
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dynamo Leningrad
25/12
Yaroslavich Yaroslavl
Yenisey Krasnoyarsk
25/12
Zenit Kazan
Gazprom-Yugra Surgut
25/12
Belogorie Belgorod
Fakel Novyi Urengoy
26/12
Kuzbass Kemerovo
Lokomotiv Novosibirsk
28/12
Lokomotiv Novosibirsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
28/12
Gazprom-Yugra Surgut
Kuzbass Kemerovo
28/12
Ural Ufa
Belogorie Belgorod
28/12
Zenit Kazan
Yaroslavich Yaroslavl
29/12
Yenisey Krasnoyarsk
Dynamo Moskva
29/12
Nova Novokuybyshevsk
Fakel Novyi Urengoy
29/12
Dynamo Leningrad
Zenit St. Petersburg
03/01
Lokomotiv Novosibirsk
Belogorie Belgorod
03/01
Gazprom-Yugra Surgut
Zenit St. Petersburg
03/01
Dynamo Leningrad
Yaroslavich Yaroslavl
04/01
Yenisey Krasnoyarsk
Zenit Kazan
04/01
Ural Ufa
Dynamo Moskva
04/01
Fakel Novyi Urengoy
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
04/01
Nova Novokuybyshevsk
Kuzbass Kemerovo
07/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit Kazan
08/01
Yenisey Krasnoyarsk
Kuzbass Kemerovo
08/01
Ural Ufa
Fakel Novyi Urengoy
08/01
Gazprom-Yugra Surgut
Belogorie Belgorod
08/01
Nova Novokuybyshevsk
Lokomotiv Novosibirsk
08/01
Dynamo Leningrad
Dynamo Moskva
08/01
Zenit St. Petersburg
Yaroslavich Yaroslavl
11/01
Lokomotiv Novosibirsk
Fakel Novyi Urengoy
11/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Yaroslavich Yaroslavl
11/01
Nova Novokuybyshevsk
Belogorie Belgorod
11/01
Zenit St. Petersburg
Yenisey Krasnoyarsk
12/01
Kuzbass Kemerovo
Ural Ufa
12/01
Gazprom-Yugra Surgut
Dynamo Moskva
12/01
Dynamo Leningrad
Zenit Kazan
20/01
Dynamo Moskva
Yenisey Krasnoyarsk
21/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Lokomotiv Novosibirsk
21/01
Zenit St. Petersburg
Dynamo Leningrad
21/01
Belogorie Belgorod
Ural Ufa
22/01
Kuzbass Kemerovo
Gazprom-Yugra Surgut
22/01
Fakel Novyi Urengoy
Nova Novokuybyshevsk
22/01
Yaroslavich Yaroslavl
Zenit Kazan
25/01
Fakel Novyi Urengoy
Yenisey Krasnoyarsk
25/01
Belogorie Belgorod
Dynamo Leningrad
25/01
Yaroslavich Yaroslavl
Kuzbass Kemerovo
25/01
Zenit Kazan
Dynamo Moskva
26/01
Lokomotiv Novosibirsk
Gazprom-Yugra Surgut
26/01
Ural Ufa
Nova Novokuybyshevsk
26/01
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Zenit St. Petersburg
01/02
Lokomotiv Novosibirsk
Yenisey Krasnoyarsk
01/02
Kuzbass Kemerovo
Zenit Kazan
01/02
Ural Ufa
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
01/02
Dynamo Leningrad
Fakel Novyi Urengoy
01/02
Belogorie Belgorod
Yaroslavich Yaroslavl
02/02
Nova Novokuybyshevsk
Gazprom-Yugra Surgut
02/02
Dynamo Moskva
Zenit St. Petersburg
05/02
Yenisey Krasnoyarsk
Nova Novokuybyshevsk
05/02
Lokomotiv Novosibirsk
Dynamo Leningrad
05/02
Gazprom-Yugra Surgut
Ural Ufa
05/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Dynamo Moskva
05/02
Yaroslavich Yaroslavl
Fakel Novyi Urengoy
05/02
Belogorie Belgorod
Zenit Kazan
06/02
Kuzbass Kemerovo
Zenit St. Petersburg
08/02
Belogorie Belgorod
Zenit St. Petersburg
09/02
Kuzbass Kemerovo
Dynamo Moskva
09/02
Ural Ufa
Yenisey Krasnoyarsk
09/02
Gazprom-Yugra Surgut
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
09/02
Dynamo Leningrad
Nova Novokuybyshevsk
09/02
Yaroslavich Yaroslavl
Lokomotiv Novosibirsk
09/02
Zenit Kazan
Fakel Novyi Urengoy
15/02
Yenisey Krasnoyarsk
Gazprom-Yugra Surgut
15/02
Ural Ufa
Dynamo Leningrad
15/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Kuzbass Kemerovo
15/02
Yaroslavich Yaroslavl
Nova Novokuybyshevsk
15/02
Zenit Kazan
Lokomotiv Novosibirsk
15/02
Dynamo Moskva
Belogorie Belgorod
16/02
Zenit St. Petersburg
Fakel Novyi Urengoy
19/02
Yenisey Krasnoyarsk
Dynamo Leningrad
19/02
Kuzbass Kemerovo
Fakel Novyi Urengoy
19/02
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Belogorie Belgorod
19/02
Yaroslavich Yaroslavl
Gazprom-Yugra Surgut
19/02
Zenit Kazan
Ural Ufa
19/02
Dynamo Moskva
Lokomotiv Novosibirsk
20/02
Zenit St. Petersburg
Nova Novokuybyshevsk
22/02
Yenisey Krasnoyarsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
22/02
Fakel Novyi Urengoy
Dynamo Moskva
22/02
Dynamo Leningrad
Gazprom-Yugra Surgut
23/02
Ural Ufa
Yaroslavich Yaroslavl
23/02
Nova Novokuybyshevsk
Zenit Kazan
23/02
Zenit St. Petersburg
Lokomotiv Novosibirsk
23/02
Belogorie Belgorod
Kuzbass Kemerovo
01/03
Yenisey Krasnoyarsk
Yaroslavich Yaroslavl
01/03
Lokomotiv Novosibirsk
Kuzbass Kemerovo
01/03
Gazprom-Yugra Surgut
Zenit Kazan
01/03
Fakel Novyi Urengoy
Belogorie Belgorod
01/03
Nova Novokuybyshevsk
Dynamo Moskva
01/03
Dynamo Leningrad
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
02/03
Zenit St. Petersburg
Ural Ufa
08/03
Lokomotiv Novosibirsk
Ural Ufa
08/03
Fakel Novyi Urengoy
Gazprom-Yugra Surgut
08/03
Nova Novokuybyshevsk
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
08/03
Dynamo Moskva
Yaroslavich Yaroslavl
08/03
Zenit St. Petersburg
Zenit Kazan
09/03
Kuzbass Kemerovo
Dynamo Leningrad
09/03
Belogorie Belgorod
Yenisey Krasnoyarsk
15/03
Kuzbass Kemerovo
Nova Novokuybyshevsk
15/03
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk
Fakel Novyi Urengoy
15/03
Yaroslavich Yaroslavl
Dynamo Leningrad
15/03
Dynamo Moskva
Ural Ufa
15/03
Belogorie Belgorod
Lokomotiv Novosibirsk
16/03
Zenit Kazan
Yenisey Krasnoyarsk
16/03
Zenit St. Petersburg
Gazprom-Yugra Surgut
22/03
Yenisey Krasnoyarsk
Zenit St. Petersburg
22/03
Fakel Novyi Urengoy
Lokomotiv Novosibirsk
22/03
Ural Ufa
Kuzbass Kemerovo
22/03
Zenit Kazan
Dynamo Leningrad
22/03
Dynamo Moskva
Gazprom-Yugra Surgut
22/03
Belogorie Belgorod
Nova Novokuybyshevsk
22/03
Yaroslavich Yaroslavl
Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk